Partije i partijski sistemi

Partije i partijski sistemi su obavezan predmet na osnovnim akademskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka. Predmet nosi 6 ESPB i nastava se realizuje u 7 semestru.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 7 obavezan 4+0 6 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 7 obavezan 2+2 6 2015.

Literatura za ispit: Partije i partijski sistemi (Teorijsko-analitički okvir) - Slaviša Orlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2015.ISBN 978-86-84031-87-9, COBISS.SR-ID 220087308

Dodatna literatura:
Sociologija partija u savremenoj demokratiji - Robert Mihels

Stranke i stranački sastavi - Đovani Sartori

Izborni bumerang - Slaviša Orlović

Transformacija političkih stranaka - Klaus fon Bajme

Političke partije - Moris Diverže

partije_i_partijski_sistemi 2015.pdf