Parlamentarizam i modeli demokratije

Ovo je izborni predmet na master studijama politikologije na smerovima: Politička analitika i manadžment u politici; Master međunarodne studije: modul Studije SAD. Predmet nosi 6 ESPB i akreditovan je 2015 godine. Predmet predaju profesori: Vukašin Pavlović, Slaviša Orlović i Dušan Spasojević.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Master akademske studije politikologije — master Međunarodne studije: modul Studije SAD 1 izborni 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i društvene promene 1 izborni 2+1 6 2015.

Literatura:

Kaningam, Frenk (2003), Teorije demokratije, Beograd: Filip Višnjić, str. 37-127, 271-302;
Harison, Ros (2004), Demokratija, Beograd: Clio, str. 24-48, 206-249;
Vučina Vasović, (1993), Parlamentarizam, (793-806), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd;
Marijana Pajvančić, Parlamentarno pravo, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2005. (str. 43-113);
Vukašin Pavlović i Slaviša Orlović (uredili), (2007), Dileme i izazovi parlamentarizma, FPN, Fondacija Konrad Adenauer, (str. 141-167);
David Beetham, (2008), Parlament i demokratija u dvadeset i prvom veku, Interparlamentarna unija, UNDP, Evropska unija (str. 1-41, 95-152) ;

silabus-parlamentarizam_i_modeli_demokratije.pdf