Promocija dokumentarnog filma ,,Duh Hane Arent''

Film „Duh Hane Arent“ promovisan je na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Centra za demokratiju i Centra za ženske studije. Po završetku filma prof. dr Slaviša Orlović, prof. dr Daša Duhaček i prof. dr Ratko Božović održali su diskusiju o poznatoj teoretičarki.

„Hana Arent je originalni mislilac dvadesetog veka. Prikaz holokausta koji je istaknut u ovom filmu veoma dobro i potpuno opisuje sliku njenog života“, rekao je profesor Orlović. On je naveo da je Hana mislilac bez ograde, što znači da na njena mišljenja nisu uticale nikakve dogme. „Ona je polititički filozof i uvek je tragala za smislom. Biti čovek i biti slobodan za nju je isto“, kazao je Slaviša Orlović.