Politički život

Informacije o časopisu Politički život dostupne su i na Internet stranicama Službenog glasnika i Fakulteta političkih nauka.