Objavljene knjige

Politička sociologija, Fakultet političkih nauka

Vodič za izborne kampanje, Službeni glasnik, Beograd

Partije i partijski sistemi, Fakultet političkih nauka

Izborni bumerang,Fakultet političkih nauka (nagrada grada Beograda)

Taoci politike, Službeni glasnik (nagrada „Desimir Tošić")

Politikološki ogledi, Službeni glasnik

Politički život Srbije, između partokratije i demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008. ISBN 978-86-7549-748-6; COBISS.SR-ID 153851916

Političke partije i razvoj demokratije, doktorska disertacija, 2006. Beograd, FPN

Političke partije i moć, Jugoslovensko udruženje za političke nauke, Čigoja štampa, Beograd, 2002. ISBN 86-7558-074-6

Oligarhijska moć u političkim partijama, 2001, magistarski rad, FPN

Ko pročita - uleti mu hiljadu studentskih grafita, Autorsko izdanje, Beograd, 1997. ID=53539852