Radovi u objavljeni u naučnim časopisima

Predsednički izbori u SAD 2012. Politički život, br. 6, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Predizborne koalicije u Srbiji 2012. Politički život, br. 5, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Političke posledice izbornog sistema u Srbiji, Politički život, br. 4, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 19-35,

Konsolidacija demokratije u Sloveniji i Srbiji - uporedna analiza, Politički život, br. 3, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 49-64

Partijska scena i predizborna kampanja u Srbiji, Analiza politike, br. 1, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu

Klasična i savremena shvatanja demokratije, (str. 47-71), Godišnjak 2008, Fakulteta političkih nauka, 2007. Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, uredio: prof. dr Milan Podunavac, godina II, broj 2, ISSN 1820-6700COBISS.SR-ID 145774604